Voznik povratnik

Voznik povratnik

Opis
  • Osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko pridobijo dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe.
Vedi!

V kolikor jim je izrečeno prenehanje prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe.

Kaj potrebujem
  • Oseba, kateri je zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi prenehalo veljati vozniško dovoljenje, se mora udeležiti rehabilitacijskega programa.

  • Sodišče na podlagi zdravniškega spričevala določi ustrezni rehabilitacijski program.

  • K opravljanju vozniškega dovoljenja se sme priglasiti, ko predloži zdravniško spričevalo in dokazilo za opravljen rehabilitacijski program.