Kako do izpita

Kako do izpita?

Preden se kandidat vpišete v šolo vožnje, morata opraviti tečaj prve pomoči in pridobiti zdravniško potrdilo, da je sposoben za voznika. Šele za tem sledi praktično in kasneje tudi teoretično usposabljanje v šoli vožnje.

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni vsi koraki potrebni za pridobitev vozniškega izpita.

1. Zdravniški pregled
 • Zdravniški pregled opravite pri pooblaščenemu zdravniku medicine dela, prometa in športa po vaši izbiri.
 • Potrdilo o zdravniškem pregledu velja 3 leta.
2. Tečaj in izpit prve pomoči
 • Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
 • Oprostitev lahko zahtevajo kandidati s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo), zdravniki in zobozdravniki, študentje medicine in stomatologije z opravljenim izpitom (potrdilo), bolničarji civilne zaščite in vojaki z opravljenim tečajem (vojaška knjižnica ali potrdilo).
 • Veljavnost opravljenega tečaja prve pomoči je trajna.
3. Tečaj CPP
 • Tečaj CPP s preizkusom znanja iz cestno prometnih predpisov naši kandidati opravljajo v predavalnici Srednje Biotehniške šole Rakičan.
 • CPP velja 3 leta.
 • Šola vožnje NOMAD svojim kandidatom nudi literaturo in dostop do vseh vsebin na e-portalu testicpp.si. Na tej povezavi najdete vaje za preverjanje znanja iz CPP, ter prve pomoči.
4. Izpit iz teoretičnega dela pred komisijo izpitnega centra
 • Kandidati pred prijavo poravnajo ustrezno pristojbino in se pisno prijavijo na teoretični del izpita. Prijavo opravite na upravni enoti.
 • Izpitu iz teorije pred komisijo izpitnega centra boste opravljali na centru Španik, kjer ima izpitna komisija svoj sedež.
 • Kandidati potrebujejo:
  • veljavno osebno izkaznico ali potni list in
  • evidenčni karton vožnje
5. Praktično usposabljanje in preizkus znanja pred komisijo avto šole
 • Praktično usposabljanje z vozilom kandidati pričnejo po uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju in opravljenim izpitom iz teorije.
 • Kandidati morajo imeti med praktičnim usposabljanjem pri sebi naslednje:
  • veljavno osebno izkaznico ali potni list
  • evidenčni karton vožnje
  • originalno zdravniško spričevalo
6. Izpit iz praktičnega dela pred komisijo izpitnega centra
 • Kandidati pred prijavo poravnajo pristojbino na upravni enoti (kjerkoli v Sloveniji), kjer se pridobi termin opravljanja izpita.
 • Na izpitu iz praktične vožnje pred komisijo izpitnega centra kandidati potrebujejo:
  • veljavno osebno izkaznico ali potni list
  • evidenčni karton vožnje
  • originalno zdravniško spričevalo
Vedi!
Voznik začetnik ste do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja.

Mladi voznik ste tudi, čeprav ste imeli že prej vozniško dovoljenje katerekoli druge kategorije.

Potrdilo o zdravniškem pregledu velja 3 leta

Veljavnost opravljenega tečaja prve pomoči je trajna

Praktično usposabljanje se prične po uspešno opravljenem teoretičnem izpitu