A

A kategorije

A Kategorija

 • Opis
  V kategorijo A spadajo vsa ostala motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa.
 • Starostna omejitev
  A) za pričetek usposabljanja 23,5 let (oz. 20 let, če ima oseba izpit kategorije A2 že več kot dve leti),
  B) za opravljanje izpita 24 let (oz. 20 let, če ima oseba izpit kategorije A2 že več kot dve leti)
  Za opravljanje izpita potrebujete tudi tečaj prve pomoči.

Vedi!

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

A1 Kategorija

 • Opis
  V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih:
  • prostornina motorja ne presega 125 ccm,
  • moč motorja ne presega 11 kW,
  • razmerje moč motorja/masa vozila, ne presega 0,1 kW/kg in
  • trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW
 • Starostna omejitev
  A) za pričetek usposabljanja 15,5 let,
  B) za opravljanje izpita 16 let
  Za opravljanje izpita potrebujete tudi tečaj prve pomoči.

Vedi!

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.

A2 Kategorija

 • Opis
  V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih:
  • moč motorja ne presega 35 kW,
  • pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg,
  • motorno kolo ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo in
  • trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW
 • Starostna omejitev
  A) za pričetek usposabljanja 17,5 let,
  B) za opravljanje izpita 18 let
  Za opravljanje izpita potrebujete tudi tečaj prve pomoči.

Vedi!

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.

AM Kategorija

Kolesa z motorjem in lahka štirikolesa
 • Opis
  V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem in lahka štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G. Za vožnjo motornih vozil te kategorije mora imeti voznik dopolnjenih najmanj 15 let starosti.
 • Starostna omejitev
  A) za pričetek usposabljanja 14,5 let,
  B) za opravljanje izpita 15 let

Vedi!

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije AM smejo voziti tudi motorna kolesa, izdelana do 27. julija 2002, katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 ccm, in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 50 km/h.