BE

B kategorije

BE Kategorija

Priklopniki do 3.500 kg NDM
 • Opis
  V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.
 • Starostna omejitev
  A) za pričetek usposabljanja: 17,5 let
  B) za opravljanje izpita 18 let
  Za opravljanje izpita potrebujete tudi tečaj prve pomoči.

Vedi!

Izpit te kategorije ni potreben, če je vozilu kategorije B dodan:

 • lahki preklopnik
  (to je priklopnik največje dovoljene mase do 750 kg) ali
 • priklopno vozilo, ki ni lahko priklopnik, vendar največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg