Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem

Vloga spremljevalca
 • Poudariti je treba, da se vloga spremljevalca bistveno razlikuje od vloge učitelja vožnje, ki poučuje kandidata za voznika in je tudi odgovoren za varnost vožnje. Naloga in vloga spremljevalca je, da s svojo prisotnostjo »hladi« vročo in nepremišljeno mlado glavo.

 • Prav tako skrbi, da vožnja poteka umirjeno in varno kot tudi, da ga na prijazen način uvaja v vozniško kulturo.

 • To se v prihodnosti zagotovo pozitivno odraža na naših cestah z zmanjšanjem objestne vožnje, vožnje pod vplivom alkohola, povečanjem upoštevanja omejitev hitrosti, predvidevanjem nevarnosti itd.
Vedi!

Priporočljivo je, da kandidat s spremljevalcem prevozi nekaj 1000 km in si s tem pridobil prepotrebne "začetniške" vozniške izkušnje. S tem se sooči z veliko odgovornostjo, ki jo prevzame nase kot voznik.

Pravila vožnje s spremljevalcem
 • Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Spremlja vas lahko tudi druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki.

 • Vozilo s katerim boste vozili s spremljevalcem mora biti označeno s tablico kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« (bele barve). Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila. Med vožnjo s spremljevalcem morate imeti kot kandidat pri sebi evidenčni karton in zdravstveno spričevalo, vaš spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje.

 • V obdobju, ko vozite s spremljevalcem, morata, kot kandidat in vaš spremljevalec, skupaj opraviti najmanj dve učni uri ob spremstvu učitelja vožnje.

 • Nato pristopite k praktičnemu delu vozniškega izpita pred komisijo za vozniške izpite pristojne Upravne enote, ki si jo sami izberete.
  Vedi!

  S spremljevalcem lahko vozite, dokler ne opravite vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja. Če torej pričnete z usposabljanjem pri 16 letih in pol, lahko vozite s spremljevalcem do 18. leta in pol.